JavaScript
שפת תכנות דינמית מונחה-עצמים, השפה היחידה שרצה כיום נייטיב בכל דפדפן

מושגים בסיסיים ב-JS: ההבדלים העיקריים בין var, let ו-const

ב-2015 יצא תקן javascript ES6, ובין הדברים שהוא חידש נמצאים let ו-const. מה המטרה שלהם בעצם ומה הם יותר (ופחות) מ-var >>>

מושגים בסיסיים ב-js: מאזין listener

'מאזין' זה אלמנט מסוים בקוד שמחכה לאירוע שהוגדר לו ואז מריץ את הפקודה. הנה הסבר קצר על זה ואיך זה עובד >>>